Tri boje za jednu zastavu. Četri slova za jedan broj. Šest dana za jedan život. Sto sedam za neviđeno. Novi roman Damira Ovčine. Dostupan na impruvaba@gmail.com

Nastavak Hodže. Roman Ko sam ti ja.

Kad sam bio hodža u izdanju Impruve.
Tri romana Damira Ovčine i njegov prevod knjige Kapitalizam nepoznati ideal američke autorice Ayn Rand u prodaji preko mejla impruvaba@gmail.com CVII četrdeset maraka. Hodža i njegov nastavak po trideset. Posebno izdanje Hodže pedeset. Kapitalizam dvadeset pet. Dostava uključena.


lipe djetinjstvo tu u prošlosti decenija u dužnosti
u zraku vrelina u podrumu svježina kosti od davnina petsto šezdeset jedna godina u svakoj težina kraljeva blizina ko bistrina ko svojina naša dubina protiv tuđiiina izmišljotina praznina prvog jula dvije
Slike. To je. Jedan krov pod snijegom viđen iz mog doma. Sedamdeset sedme u naselju na zapadnoj strani grada. Sarajeva. Za opsade mog svijeta petnest godina kasnije nisam bilježio ništa puštajući slike i riječi u jezero u meni.
Tri tona za jednu zastavu. Četri slova za jedan broj. Tristosedamdesetšest strana za šest dana. Šest dana za jedan život. Devedeset hiljada riječi za jednu sliku. Hiljadudevetstočetrnesta za dvijehiljadedvadesettreću. Siva za vjeru. Crna za snagu. Bijela za nadu. Vuk za sivu. Medvjed za crnu. Orao za bijelu. Tragovi za ogradu. Zidovi za slova. Majice za jedinstvo. Petjedanest za stroj. Pedeset metara za poruku. Tristo koraka za daljinu. Zemlja za njih. Crnožutobijela za bijeloplavocrvenu. Milicija za riječi. Volga za granicu. Trideset godina za krug. Bicikl za put. Sunce za kosti. Azov za ime. Dva puta kratko jednom dugo za kraj. Sto sedam za neviđeno. Novi roman damira ovčine.
Čelik. Uvijek ga malo onomad na pameti jednog kineskog kretena a zlotvora i danas popularnog kod zapadnih i bjelosvjetskih tiranofila. Imenom mao ce dunga. Šta njemu na pameti to kinezu seljaku nevrijedno za kineskog komunistu ni metka dužnost a francuskom za primjer primjera lažnom učenjaku i kakvoj poznatoj školovanoj nagrađivanoj budali slatko. Nekom fukou sartru deridi i sličnim onanistima simpatično.
Hiljade nijansi zelene. Puno puno više nego riječi ikad zaživjelih za sva zelenila svijeta. Svaki grm svoju neizrecivo različitu svjetlinu. Svaka travka. Svaka krošnja. Svaki list u njoj. Visoravan okolo na sve strane široka. Daleko šuma u planini. Natopljena. Magla dalje istočno nad putem pod nadvijenim stijenama. Dolje brza rijeka. Prača. Mračan tunel pa još jedan. Onda voda u vodu mirno. Široka teška rijeka nezačuđena planinskom rijekom sa zapada. Drina. Nadošla ujezerena smeđa.