impruva

Damir Ovčina rođen sedamdeset treće u Sarajevu. Učio književnosti pa učiteljevo. Poslije pjesama i priča skupljenih u Jesenje dane devedeset sedme dvije hiljade šesneste štampan mu u bajbuku roman Kad sam bio hodža. Na sajtu www.impruva.ba  piše šta misli.